Skriv ut

Velkommen

Anders Sveaas` Almennyttige Fond (ASAF) ble opprettet i 1990 av Christen Sveaas.

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere, gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. Fondet ble opprettet i 1990 og kunne i 2015 markere 25 års jubileum.

Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) bærer Konsul Anders Sveaas’ navn – stifteren av AS  Kistefos Træsliberi i 1889.

Styret i ASAF består av Christen Sveaas (styreformann), advokat Carl J. Hambro (viseformann),  Annette Vibe Gregersen (forretningsfører), Torhild Munthe-Kaas og advokat Erik Wahlstrøm.

ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge,
norske talenter.