Francesco Ruggieri

F. Ruggieri, cello, Cremona 1688

(Foto: Thomas Widerberg)

Cello Cremona 1688

  • Lengde 74,8 cm
  • Bredde 35,4/25,7/44,2 cm
  • Celloen er for tiden utlånt til Fredrik Schøyen Sjölin.
F. Ruggieri, cello, Cremona 1687

(Foto: Thomas Widerberg)

Cello Cremona 1687

  • Lengde 75,9 cm
  • Bredde 35,2/24,6/44,5 cm
  • Celloen lånes p.t. ut til Amalie Stalheim

Francesco Ruggieri 1630-ca 1695

Francesco Ruggieri var høyst sannsynlig den første eleven til Nicolo Amati. Ruggieri begynte i Amatis verksted ca 1630-32. Fra ca 1670 finner man flere signerte instrumenter som tydet på at de var selvstendige arbeider gjort av ham. Av hans arbeider er spesielt celliene høyt skattet. Han begynte å lage disse i den vanlige størrelsen som preget 1700-tallet, men begynte i ca. 1680, antagelig som den første i Cremona, å utvikle en mindre modell som kjennetegner dagens norm. Man kjenner til fioliner som er laget av Ruggieri, men kun få bratsjer. Han døde (ca.) 1695.