Kontakt oss

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

v/ forretningsfører Annette Vibe Gregersen
Adresse: Dorthes vei 18, 0287 Oslo

   469 11 890
  avg@asaf.no

For informasjon om Kistefos AS, se www.kistefos.no

For informasjon om Kistefos-Museet, se www.kistefos.museum.no

For informasjon om Kistefos Træsliberi, se www.kistefos-tre.no