Søknader

For søknader til fondet se www.legatsiden.no

Skriftlige søknader mottas kun i perioden 1.- 31. mai hvert år. Det finnes ikke noe eget søknadsskjema.

Søknader sendes til Forretningsfører Annette Vibe Gregersen, Dorthes vei 18, 0287 Oslo. E-mail: avg@asaf.no