ANDERS SVEAAS' ALMENNYTTIGE FOND

ASAF

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Anders Sveaas' Almennyttige Fond (ASAF) ble opprettet i 1990 av Christen Sveaas. Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere, gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. Fondet ble opprettet i 1990 og kunne i 2015 markere 25 års jubileum.

Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) bærer Konsul Anders Sveaas’ navn – stifteren av AS Kistefos Træsliberi i 1889.

Styret i ASAF består av Christen Sveaas (styreformann), advokat Carl J. Hambro (viseformann), Annette Vibe Gregersen (forretningsfører), Torhild Munthe-Kaas og advokat Erik Wahlstrøm. 

ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter.

foto: Einar Aslaksen, "Konsul Anders Sveaas", skulptur av Nils Aas som kan sees på museet Kistefos på Jevnaker