Anders Sveaas' Almennyttige Fond
04

Om fondet

Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) ble opprettet i 1990 av Christen Sveaas.

Anders-Sveaas.jpg
“Konsul Anders Sveaas” av Nils Aas, Foto: Einar Aslaksen

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere, gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. Fondet ble opprettet i 1990.

Fondet bærer Konsul Anders Sveaas’ navn – stifteren av AS Kistefos Træsliberi i 1889. Konsul Anders Sveaas stiftet i 1889 A/S Kistefos Træsliberi som produserte tremasse i fabrikkene på Kistefos ved Jevnaker frem til 1955. Han var selskapets første disponent. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1985-1993. I 1993 ble selskapet kjøpt tilbake av konsulens sønnesønn.


Administrasjonen i ASAF:


Styret i ASAF :
Årsrapporter (last ned ved å trykke på årstallet):

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


LOGO (last ned ved å trykke her)

For informasjon om Kistefos AS, se kistefos.no
For informasjon om Kistefos-Museet, se kistefos.museum.no
For informasjon om Kistefos Træsliberi, se kistefos-tre.no