Anders Sveaas' Almennyttige Fond
05

Søk støtte

Hvert år støtter ASAF mange formål og prosjekter.

Anders-Sveaas.jpg
“Konsul Anders Sveaas” av Nils Aas, Foto: Einar Aslaksen

Fondet har som formål å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere, gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter.

Hvert år er det en søknadsprosess fra perioden 1. januar - 31. mars. Det er kun mulig i dette tidsrommet å sende skriftlig søknad til fondet om støtte. Prosjektet og formål det søkes støtte til bør være forenelig med fondets eget formål. Det finnes et eget søknadsskjema som skal benyttes for samtlige søknader.

Last ned skjema HER


Ferdig utfylt skjema (og evt. vedlegg) sendes til post@asaf.no

Søknader behandles i etterkant av søknadsperioden og kun de søkere som får tilsagn vil bli kontaktet.

Alle søkere bes også orientere seg om vår personvernerklæring.