Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Personvern og Cookies

PERSONVERNERKLÆRING

Anders Sveaas' Allmennyttige Fond ("ASAF", "vi", "oss") tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.


Hvordan vi behandler dine personopplysninger

ASAF yter bidrag til allmennyttige og veldedige formål og til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. I den forbindelse samler vi inn og behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Nedenfor følger en oversikt over kategoriene av personopplysninger som vi behandler om deg og hvilke formål vi behandler personopplysningene for:

 1. Ved behandling av din søknad, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, hva du søker om og andre opplysninger du oppgir i fritekstfelt i vårt søknadsskjema. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å ta stilling til søknaden din.
 2. For å yte bidrag og følge opp søknaden etter at søknaden din er innvilget, for eksempel [søknadsopplysningene dine og kontonummer]. Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, samt tiltak og handlinger gjort forut for avtaleinngåelsen.
 3. Når du kommuniserer med oss via telefon, e-post eller på annen måte, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse. Du velger selv om du ønsker å gi oss dine personopplysninger. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å besvare dine henvendelser.
 4. For å kunne kontakte våre leverandører eller samarbeidspartnere, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer til relevant kontaktperson. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å kommunisere med våre leverandører eller samarbeidspartnere.

Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor kan vi også samle inn og motta andre kategorier av opplysninger om deg enn de som er nevnt over.

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å undersøke og avdekke eventuelle ulovligheter, og for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Vi behandler ikke personopplysninger i avgjørelser som utelukkende er basert på automatiserte prosesser.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler opplysningene med leverandører vi bruker. Vi vil inngå avtaler med relevante leverandører og andre selskaper i konsernet for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæring.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre det er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller du har gitt ditt samtykke til dette.

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EØS.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Noen av kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi skal slette opplysningene dine er:

 • Vi lagrer personopplysningene dine så lenge loven krever det (slik som bokføringslovgivningen).
 • Vi lagrer opplysninger som er relevante for vår ytelse av bidrag så lenge prosjektet du har søkt om varer.
 • Hvis vi avslår søknaden din, vil vi slette personopplysningene etter at avslaget er kommunisert til deg.
 • Vi lagrer din kontaktinformasjon som du selv oppgir på vårt kontaktskjema så lenge vi har en løpende dialog med deg.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. I noen tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inne en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies (informasjonskapsler). Du finner mer informasjon om dette i vår Cookie-erklæring nedenfor.

COOKIE-ERKLÆRING

Vi bruker cookies, piksler og liknende teknologier (samlet kalt "informasjonskapsler") på våre nettsider. Du kan når som helst justere hvilke informasjonskapsler som benyttes gjennom vårt kontrollpanel eller gjennom innstillinger i din nettleser.

Hva er informasjonskapsler

Cookies: Små tekstfiler som lagres på din enhet (mobil, nettbrett, PC) for å identifisere din nettleser på tvers av ulike besøk (sesjoner) og nettsider. Cookies kan enten benyttes på vegne av oss (førsteparts) eller på vegne av andre (tredjeparts).

Piksler: Bildefiler som brukes for å koble deg mot et tredjeparts nettsted, bl.a. for å aktivere cookies fra tredjepartsnettstedet. En piksel kan lese av og skrive til cookies som er lagret på din enhet.

Scripts: Kodesnutter som er nødvendig for å aktivere en piksel, eller som brukes for å identifisere din nettleser eller enhet på tvers av ulike besøk og nettsider.

Session storage: En type script som kun er aktivt for det enkelte besøk på vår plattform, og som ikke gjenkjenner din nettleser eller enhet på tvers av ulike besøk.


Formålene med våre informasjonskapsler

Våre formål med bruk av informasjonskapsler kan kategoriseres slik:

Nødvendige. Informasjonskapsler for grunnleggende funksjoner på vårt nettsted, som utfylling av skjemaer og innlogging.

Analytiske: Informasjonskapsler for å analysere og lage statistikk over bruk på vårt nettsted, for eksempel antall besøkende, hvilke sider som besøkes mest og hvordan sidene navigeres.

Hvilke informasjonskapsler vi bruker

 • _gad
  Leverandør: Google.
  Type: Cookie.
  Formål: Analytisk.
  Beskrivelse: Måle interaksjon med nettstedet vårt. Vi anonymiserer data før det sendes til Google, blant annet ved å kryptere IP adresser.
  Data: Cookie-ID, type enhet, type nettleser og IP-adresse

 • sessionStorage
  Leverandør: ANTI.
  Type: Script.
  Formal: Nødvendig.
  Beskrivelse: Sende nødvendig data mellom ulike sider som besøkes når du er aktiv på nettstedet vårt.
  Data: Cookie-ID, type enhet, type nettleser og IP-adresse


Ditt samtykke

Du samtykker til bruken av informasjonskapsler så lenge du ikke reserverer deg, noe du blant annet kan gjøre gjennom innstillinger i din nettleser eller gjennom valg i vårt kontrollpanel. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre innstillinger for de vanligste nettleserne: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Om du reserverer deg mot bruk av informasjonskapsler, kan du oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.


Personvern

Vi knytter normalt ikke informasjonskapsler til deg som person. Der informasjonskapsler utgjør personopplysninger, er vårt behandlingsgrunnlag GDPR artikkel 6(1)(f): vår berettigede interesse i å gi deg en god brukeropplevelse på vårt nettsted. Informasjonskapsler er kun lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle det angitte formål.

For mer informasjon, se vår personvernerklæring over på denne siden.


Endringer

Vi vil oppdatere denne erklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av denne erklæringen på vårt nettsted.

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, herunder trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Du kan benytte følgende e-postadresse: post@asaf.no